Kam naudojami slėgio jutikliai?

Skirtingi slėgio jutiklių pritaikymai

Slėgio jutikliai naudojami daugeliui automobilių, medicinos, pramonės, vartotojų ir statybinių prietaisų, kurie, norint veikti patikimai, priklauso nuo tikslių ir stabilių slėgio matavimų. Kai daugiau pramonės šakų pasikliauja slėgio jutikliais stebėdami ir kontroliuodami jų taikymą, šių technologijų paklausa labai išaugo.

Automobilių pritaikymas. Automobiliuose hidrauliniai stabdžiai yra labai svarbi keleivių saugumo dalis. Gebėjimas valdyti transporto priemonę naudojant stabdžius priklauso nuo sudėtingo komponentų, įskaitant slėgio jutiklius. Jie gali būti naudojami stebint slėgį stabdžių sistemos kamerose, įspėjant vairuotojus ir variklio valdymo sistemas, jei slėgis yra per mažas, kad būtų veiksmingas. Jei slėgis kamerose nėra matuojamas, sistemos gali sugesti vairuotojui nežinant ir staiga prarasti stabdymo efektyvumą bei avarijas.

Gelbėjančios medicinos priemonės. Oro slėgio padidinimas uždaroje kameroje, kurioje yra pacientas, yra žinomas kaip hiperbarinė terapija. Tai gali būti veiksminga gydant daugelį sveikatos sutrikimų, pradedant odos transplantatais, nudegimo traumomis ir apsinuodijus anglies monoksidu, iki narų patiriamos dekompresijos ligos.

Automatizuotos pastatų programos. Kai pastatų ir namų automatikos technologijos tampa vis populiaresnės, slėgio jutikliai ir toliau vaidina pagrindinį vaidmenį kontroliuojant aplinką, kurioje gyvename. Šaldymo sistemos yra vienas iš tokių pavyzdžių. Įprasti aušinimo skysčiai gali sukelti didelį pavojų žmonėms nuotėkio atveju. Naudojant santykinius slėgio jutiklius amoniako slėgiui stebėti, kai jis praeina per sistemą, užtikrinama, kad jis liktų saugiose ribose.

Pramoniniai pritaikymai. Panardinami slėgio jutikliai gali būti naudojami skysčio slėgiui (iki 30 PSI) matuoti esant įtampai arba srovei (4-20mA) skysčio rezervuaruose. Padėję šiuos jutiklius bako apačioje, galite tiksliai nuskaityti turinį, kad įspėtumėte darbuotojus ar proceso valdymo sistemą, kai rezervuaro lygis nukrenta žemiau saugių ribų. Slėgio jutikliai yra sparčiai besikeičianti technologijų sritis, o pažanga keičia gaminius daugelyje pramonės šakų, o tai saugesnė tiek žmonėms, tiek planetai.